Kreujemy i promujemy efektywne oraz nowatorskie rozwiązania w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nasi eksperci i ekspertki aktywnie angażują się w prace wielu ciał dialogu, komisji i grup roboczych, mających istotny wpływ na polityki publiczne związane z tematyką rynku pracy i niepełnosprawnością.

Działania rzecznicze, których celem jest prezentowanie oraz promowanie nowatorskich rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, stanowią ważny obszar działalności Fundacji Aktywizacja.

W 2013 r. Fundacja Aktywizacja prowadziła intensywne działania rzecznicze, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Głównym celem tych działań było wypracowanie narzędzi zapewniających możliwość finansowania ze środków publicznych (głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

W 2018 roku Fundacja Aktywizacja jako pierwsza organizacja pozarządowa przeprowadziła ogólnopolskie badanie pt.: Badanie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fundację Aktywizacja.

To pierwsze w Polsce badanie, w którym przeanalizowano status, jaki mają obecnie na rynku pracy osoby z niepełnosprawnością, rodzaju pracy jaki wykonują, trwałości zatrudnienia, warunków zatrudnienia oraz subiektywnego zadowolenia z pracy i jej poszczególnych elementów. W badaniu wzięły udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które od kwietnia 2015 do marca 2018 roku korzystały ze wsparcia Fundacji.