Fundacja Aktywizacja

poszukuje

Eksperta/-tki ds. dostępności i PIAP 

Jesteś zainteresowany pracą w dynamicznym środowisku pozarządowym?

Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:

 • pracę w dużej organizacji pozarządowej
 • możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w obszarze dostępności cyfrowej, edukacji cyfrowej oraz w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
 • pracę w różnorodnym zespole
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z Polski
  i z zagranicy
 • pracę w samym centrum Warszawy
 • umowę o pracę na czas określony

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • bieżące wsparcie personelu projektu oraz gminnych partnerstw w zakresie realizacji zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • dbanie o dostępność narzędzi informatycznych tworzonych w projekcie
 • bieżący monitoring realizacji zasady dostępności w projekcie
 • współpraca z personelem projektu po stronie Partnerów w zakresie realizacji projektu, przede wszystkim w zakresie tworzenia programów szkoleń oraz działań promocyjnych
 • promocja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, promocja edukacji cyfrowej oraz innych działań Fundacji m.in. w oparciu o aktywne wykorzystanie mediów społecznościowych
 • współpraca z Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziałami Fundacji i innymi Pionami Fundacji w zakresie realizacji projektu
 • realizacja innych działań na zlecenie przełożonej/go

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • znajomość tematyki dostępności cyfrowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (m.in. standard WCAG 2.0, technologie TIK zwiększające dostępność)
 • znajomość tematyki rozwoju kompetencji cyfrowych (w tym e-usług, Public Internet Access Points, etc.)
 • wysokie kompetencje w obszarze technicznej obsługi mediów społecznościowych (co najmniej Facebook, YouTube) – umiejętność wykorzystywania funkcjonalności gwarantujących dostępność tych narzędzi
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość Kodeksu Kodeks etyki współpracy z przedsiębiorcami w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dostępnego na stronie internetowej https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-15-Kodeks_wspolpracy_z_przedsiebiorcami.pdf

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • umiejętność prowadzenia audytów zgodności produktów informatycznych ze standardem WCAG 2.0.
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów polegających na współpracy z gminami wiejskimi i małomiasteczkowymi lub podmiotami z terenów tych gmin (w tym PIAP-y)
 • wykształcenie wyższe
 • wykształcenie informatyczne

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 27.01.2019 r. na adres: sylwia.danilowska@idn.org.pl i podanie tematu maila: Ekspert/-ka ds. dostępności i PIAP

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o podanie oczekiwanej stawki brutto (w przeliczeniu na pełen etat).

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.