Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji wynosi 29%.

W obecnej chwili poszukujemy do naszego zespołu do realizowanego projektu „”Praca-integracja”” osób na stanowisko:

Job crafter/-ka
Miejsce pracy (miasto): Białystok

 

Forma zatrudnienia: cały etat

Będziesz odpowiedzialny/a za: indywidualną pracę z kandydatem do pracy, opracowanie diagnozy jego kwalifikacji, kompetencji i predyspozycji zawodowych w oparciu o metodologię job craftingu. Będziesz go wspierać na każdym etapie przygotowania do podjęcia zatrudnienia i asystować w  procesie adaptacji w miejscu pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wsparcie procesów rekrutacji i selekcji
 • Bezpośrednia praca z osobami z niepełnosprawnością (potencjalnymi kandydatami do pracy)
 • Diagnoza kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • Opracowywanie i weryfikacja Indywidualnych Planów Działania
 • Opracowywanie indywidualnego budżetu dla beneficjentów projektu, uwzględniającego koszty przygotowania do pracy (np. kursy, szkolenia zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, inne)
 • Współpraca z pracodawcą w procesie zatrudnienia i adaptacji w miejscu pracy
 • Analiza stanowiska pracy pod kątem indywidualnych kwalifikacji, możliwości i predyspozycji
 • Wsparcie kandydata w adaptacji w miejscu pracy, asystowanie w wykonywaniu i nauce czynności zawodowych
 • Budowanie motywacji wewnętrznej i zaangażowania pracownika
 • Prowadzenie raportów i zestawień
 • Współpraca z zespołem specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, trener pracy, specjalista ds. rekrutacji)

Poszukujemy osób otwartych na człowieka, odważnych i  gotowych do działania w terenie i różnych środowiskach pracy. Będziesz pracować w oparciu o  wyznaczone przez nas wskaźniki projektowe i współpracować z zespołem Specjalistów ds. rynku pracy.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: pedagogika, doradztwo zawodowe, psychologia, ZZL, socjologia)
 • Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji i pracy z klientem
 • Minimum roczne doświadczenie w realizacji działań związanych ze aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością
 • Gotowość do wsparcia kandydata w miejscu pracy (asystowanie w nauce i dopasowaniu do czynności zawodowych)
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Gotowość do rozwiązywania sytuacji trudnych
 • Zaangażowanie
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach i częstych wyjazdów służbowych

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Biuro zlokalizowane jest w centrum Białegostoku, na szóstym piętrze biurowca i jest w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w budynku dostępna winda). Dobry dojazd autobusami komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 18.03.2019 r. na adres:  rekrutacja_bialystok@idn.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta): Job crafter (Białystok)

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.