FUNDACJA AKTYWIZACJA

poszukuje osoby na stanowisko

JOB CRAFTER/KI

JEŻELI:

 • interesuje Cię praca w dużej organizacji pozarządowej z ponad 27-letnią tradycją
  i dokonaniami w zakresie aktywizowania osób z grup defaworyzowanych,
 • masz co najmniej roczne doświadczenie w realizacji działań związanych ze wspieraniem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 • lubisz różnorodność i jednocześnie jesteś osobą, która potrafi działać w sposób planowy…

ZAAPLIKUJ, TO IDEALNA OFERTA DLA CIEBIE.

JAKO JOB CRAFTER BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 • organizację działań zmierzających do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w tym wsparcia miękkiego,
 • efektywną współpracę z zespołem projektowym, między innymi z rekruterami, doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem,
 • rzetelne prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • przygotowanie i nadzór prowadzonych w ramach projektów szkoleń, kursów i warsztatów,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zakupem materiałów biurowych, spożywczych i urządzeń oraz nadzór realizacji zamówień w ramach projektu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • minimum roczne doświadczenie w realizacji działań związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością,
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji projektowej,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • doskonały stopień organizacji pracy własnej,
 • umiejętność planowania wsparcia beneficjentów projektu,
 • dynamizm w działaniu i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • systematyczność i odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

OFERUJEMY:

 • szkolenia wewnętrzne przygotowujące do wykonywania pracy,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę o pracę na pełen etat.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz do dnia 18.03.2018 do godziny 23:59 na adres: rekrutacja_opole@idn.org.pl i podanie tematu maila: JOB CRAFTER.

Prosimy o wpisanie w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procedurą wyboru Wykonawcy. Oferty będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, z którego finansowany jest przedmiot postępowania, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu biegu ww. terminów dane zostaną  usunięte

Prosimy również o wskazanie oczekiwanej stawki brutto. Aplikacje bez podanej stawki nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.