Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji wynosi 29%

 

W obecnej chwili poszukujemy

Psycholog/

trener aktywności
Miejsce pracy (miasto): POZNAŃ

Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ pełen etat

Będziesz odpowiedzialny/a za:

  • Pomoc w doborze form wsparcia dla uczestników projektu
  • Tworzenie indywidualnych planów rozwoju (IPR)
  • Monitoring indywidualnych planów rozwoju i ich aktualizacja
  • Praca z osobami z niepełnosprawnością i ich otoczeniem
  • Diagnoza problemów/ trudności utrudniających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej uczestników
  • Wspieranie osób niepełnosprawnych w nabywaniu umiejętności niezbędnych do uzyskania samodzielności w codziennym funkcjonowaniu
  • Udzielanie indywidualnego wsparcia uczestnikom Projektu (m. in. pomoc w przemieszczaniu się, nauka korzystania z komunikacji miejskiej, pomoc w nauce realizowania obowiązków domowych, nauka załatwiania spraw urzędowych, pomoc w robieniu zakupów, trening punktualności, rozwijanie kreatywności , zwrócenie uwagi na podstawowe zasady higieny osobistej, pomoc w innych potrzebach zgłoszonych przez osoby niepełnosprawne wynikające z ich indywidualnych potrzeb, itp.)

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, łatwo nawiązujących kontakt z ludźmi,

Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe humanistyczne np. w zakresie pedagogiki, psychologii lub inne społeczne, dyspozycyjność w pracy w wymiarze pełnoetatowym, zaangażowanie, sumienność, chęć do pracy

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– biuro w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 6.01.2019r. na adres: renata.stachowiak@idn.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta): Poznań

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.