Fundacja Aktywizacja

poszukuje

Specjalisty/-tki ds. wzrostu kompetencji cyfrowych 

Jesteś zainteresowany pracą w dynamicznym środowisku pozarządowym?

Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:

 • pracę w dużej organizacji pozarządowej
 • możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w obszarze dostępności cyfrowej, edukacji cyfrowej oraz w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
 • pracę w różnorodnym zespole
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z Polski
  i z zagranicy
 • pracę w samym centrum Warszawy
 • umowę o pracę na czas określony

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Monitorowanie procesu badania kompetencji, ewaluacja jego przebiegu,
 • Bieżące badanie wzrostu kompetencji cyfrowych uczestników projektu
 • Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację działań i jej archiwizacja

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych
 • Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w zakresie funduszy strukturalnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy z wykorzystaniem metod statystycznych i analizy danych
 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych
 • znajomość problematyki metod badań społecznych

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– biuro w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób
z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej – skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 07.10.2019 r.  na adres: sylwia.danilowska@aktywizacja.org.pl  i podanie tematu maila Specjalista/-ka ds. wzrostu kompetencji cyfrowych

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.