Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „Obsługa programu CMS WordPress”wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty