O dostosowanie prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, dostosowanie jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia, ograniczenie poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności systemów zabezpieczenia społecznego, a także umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego – apeluje Konfederacja Lewiatan w „Manifeście Przyszłości Pracy”.

Został on ogłoszony 13 lipca 2017 r. w Warszawie, w obecności Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w czasie dorocznego Letniego Spotkania Lewiatana.

Dokument został sygnowany przez Henrykę Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, minister Elżbietę Rafalską oraz Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Pod Manifestem swoje podpisy złożyli też Agata Gawska i Przemysław Żydok – przedstawiciele zarządu Fundacji Aktywizacja, a także przedstawiciele różnych ministerstw, szefowie przedsiębiorstw, ekonomiści, posłowie, europosłowie, członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Rynku Pracy.

 

W Manifeście czytamy:

 

Dlatego jedynie osiągnięcie światowego poziomu efektywności pracy daje gwarancję, że praca pozostanie w Polsce. Konieczne jest tworzenie realnej wartości w przyszłej zautomatyzowanej gospodarce. Tego procesu nie da się odwrócić. Przyszłość pracy musi stać się naszym wspólnym projektem. My przedsiębiorcy, podejmujemy już szereg działań. Apelujemy o wsparcie ze strony polityk publicznych, decydentów, polityków i partnerów społecznych w zakresie:

  • dostosowania prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI w., szczególnie przez wprowadzenie form zatrudnienia uwzględniających postęp, korzystnych dla pracowników i pracodawców,
  • dostosowania jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, efektywnego kształcenia przez całe życie, łącznie z systemem skutecznego przekwalifikowania,
  • stopniowego wydłużania aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia (m.in. poprzez poprawę jakości pracy i profilaktykę zdrowotną),
  • zwiększania aktywności zawodowej, włączania do zatrudnienia osób, które pozostają poza rynkiem pracy, a także otwarcia na przyjmowanie pracowników z zagranicy,
  • umożliwiania pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego, w tym zapewnienia dostępu do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi oraz wsparcia ich mobilności,
  • ograniczenia poziomu opodatkowania pracy i zwiększenia efektywności systemów zabezpieczenia społecznego,
  • realnego otwarcia wspólnego rynku europejskiego na transgraniczne świadczenie usług przy zachowaniu warunków uczciwej konkurencji dla wszystkich podmiotów.

 

Całą treść Manifestu można zaleźć na stronie Konfederacji Lewiatan.