Goście podczas spotkania z okazji 10-lecia Oddziału w Opolu