Dyrektorka Oddziału w Opolu wręcza nagrodę zaprzyjaźnionej instytucji