Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacji i Dyrektorka Oddziału w Opolu kroją tort