Co robimy

Aktywizacja zawodowa
Aktywizacja społeczna

Aktywizacja zawodowa

diagnoza zawodowa – indywidualny plan działania

Specjalista zaczyna pracę od analizy indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Określa kompetencje zawodowe, potrzeby związane z rozwojem kariery i podniesieniem kwalifikacji. W ten sposób powstaje dokument wiodący, wyznaczający ścieżkę aktywizacji.

doradztwo zawodowe

Doradca wspiera w opracowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowuje do procesu efektywnego poszukiwania pracy oraz do konkretnego procesu rekrutacyjnego.

doradztwo psychologiczne

Psycholog określa indywidualne umiejętności psychospołeczne. Wspiera w budowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości; w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i ze stresem. Pracuje z klientem nad motywacją w celu pozyskania i utrzymania zatrudnienia.

psychoterapia

Psychoterapeuta pomaga w rozwoju osobowości, zwiększaniu osobistej autonomii, zdolności do realizacji dążeń życiowych i zawodowych. Wspiera pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego i zawodowego Klientów.

doradztwo prawne

Prawnik wspiera w rozwiązaniu problemów natury prawnej. Pomaga zrozumieć prawa i obowiązki pracownika. Wspiera przy przygotowaniu pism i dokumentów, udziela informacji lub porady.

szkolenie komputerowe

Dzięki szkoleniom komputerowym Klienci podnoszą swoją wiedzę i umiejętności obsługi programów komputerowych, internetu oraz aplikacji niezbędnych w przyszłej pracy.

szkolenie zawodowe

Szkolenie zawodowe pozwala klientom na podniesienie swoich umiejętności lub pozyskanie nowych tych, które są niezbędne w celu podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

szkolenie e-learningowe

Pakiet szkoleń e-learningowych obejmuje zarówno te, dzięki którym można nabyć nowe kompetencje na rynku pracy, jak i te, które poszerzają już posiadaną wiedzę. Udostępniane są one bezpłatnie na platformie szkoleniowej.

szkolenie zewnętrzne

Szkolenia realizowane przez zewnętrznego wykonawcę, indywidualnie dobierane dla klienta pod kątem jest potrzeb. Dzięki nim klient nabywa kwalifikacje przydatne na rynku pracy.

warsztaty umiejętności zawodowych

Warsztaty pomagają nauczyć się jak funkcjonować na otwartym rynku pracy, jak radzić sobie ze stresem czy pracą w zespole pracowniczym, jak skutecznie komunikować się w zespole.

pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy prowadzi klienta przez proces przygotowania do podjęcia, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Wspiera w aktywnym poszukiwaniu pracy, wskazuje oferty pracy. Pośredniczy między klientem a przyszłym, pracodawcą.

staż

Staż to nabywanie lub rozwijanie praktycznych umiejętności przez wykonywanie określonych czynności zawodowych w środowisku pracy. Staż zazwyczaj trwa 3 miesiące i ma formę płatną.

praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa to pogłębianie lub zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych, poprzez praktyczne wykonywanie zadań w środowisku pracy. Praktyka jest krótkoterminowa i ma formę płatną.

zatrudnienie wspomagane – trener pracy

Trener pracy wspiera Klienta w poszukiwaniu, pozyskaniu zatrudnienia oraz w jego utrzymaniu poprzez towarzyszenie klientom w miejscu pracy.

job crafting

Job crafting to pakiet usług wspierających klienta w całym procesie aktywizacji. Job crafter z innymi specjalistami i pracodawcą tworzy dla klienta przyjazne środowisko pracy, co pozwala na długotrwałe utrzymanie zatrudnienia.

Aktywizacja społeczna

diagnoza społeczna – indywidualny plan działania

Specjalista zaczyna pracę od analizy indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Określa kompetencje społeczne, diagnozuje bariery, określa potrzeby związane z rozwojem. W ten sposób powstaje dokument wiodący, wyznaczający ścieżkę aktywizacji.

trener aktywności

Trener wspiera klienta w pracy nad aktywnością społeczną, samodzielnością życiową, umiejętnościami komunikacyjnymi. Wspiera kształtowanie poczucia własnej wartości. Działania te są pierwszym krokiem do podjęcia aktywności zawodowej.

grupa wsparcia

Grupa pomaga pogłębić świadomość i poprawić wgląd we własną sytuację oraz znaleźć rozwiązanie istniejących problemów. Uczestnicy wzajemnie się wspierają i udzielają sobie wsparcia, a całość moderuje specjalista.

warsztaty umiejętności społecznych

Warsztaty pomagają nauczyć się jak radzić sobie ze stresem czy pracą w zespole pracowniczym, jak skutecznie komunikować się w zespole, jak rozpoznawać emocje i zarządzać nimi.

doradztwo psychologiczne

Psycholog określa indywidualne umiejętności psychospołeczne. Wspiera w budowaniu poczucia własnej wartości; w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Pracuje z klientem nad motywacją do poprawy funkcjonowania społecznego.

psychoterapia

Psychoterapeuta pomaga w rozwoju osobowości, zwiększaniu osobistej autonomii, zdolności do realizacji dążeń życiowych. Wspiera pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego Klienta.

doradztwo prawne

Prawnik wspiera w rozwiązaniu problemów natury prawnej. Pomaga zrozumiec prawa i obowiązki Klientów. Wespiera również przy przygotowaniu pism i dokumentów, udziela informacji lub porady.