AktywizacjaHUB to połączenie działań eksperckich Fundacji z obszarów: badawczych, doradczych, podnoszenia jakości usług oraz publicystyki w obszarze rynku pracy i niepełnosprawności. Ich celem jest kreowanie i promowanie efektywnych oraz nowatorskich rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nasi eksperci i ekspertki aktywnie angażują się w prace w ciałach dialogu, komisji i grup roboczych, które mają istotny wpływ na polityki publiczne związane z tematyką rynku pracy i niepełnosprawnością.

Od 2013 r. realizujemy zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym liczne działania eksperckie w obszarze polityk publicznych. Są one ukierunkowane przede wszystkim na dostępność dóbr i usług oraz wzmocnienie otwartego rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami.

Od 2018 roku regularnie prowadzimy działalność badawczą z zakresu rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.