Celem Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartości, którymi się kierujemy to:

  • zaangażowanie,
  • innowacyjność,
  • doświadczenie,
  • profesjonalizm,
  • otwartość,
  • odpowiedzialność.