Obecnie Fundacja zatrudnia 148 pracowników, w tym 37 osób z niepełnosprawnościami (25% zespołu). Kobiety stanowią 86% osób zatrudnionych.

Posiadamy zróżnicowane kompetencje, wiedzę, zainteresowania i doświadczenie zawodowe. Wśród naszej kadry specjalistów są: doradcy zawodowi, psychologowie, pośrednicy pracy, job crafterzy, trenerzy pracy, eksperci rynku pracy, koordynatorzy oraz osoby zajmujące się kwestiami kadrowymi, rozliczeniowymi oraz księgowymi.
Nasze działania realizujemy w 7 Oddziałach regionalnych w:

oraz w 6 filiach podlegających Oddziałom:

Nasz zespół udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami we wszystkich województwach.
Co roku dzięki efektywnie działającej i stale rozbudowywanej współpracy z pracodawcami skutecznie wprowadzamy na rynek pracy kilkuset naszych klientów.