Rada Fundacji 2017 – 2020 (Kadencja Rady Fundacji przedłużona w związku z SARS CoViD-19)

 

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

Wiceprzewodnicząca

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość” Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1983 r. członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Fundatora Fundacji), skarbnik Oddziału Mazowieckiego PTI, aktywny rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI. Pracowała w Narodowym Banku Polskim. Współpraca z Fundacją: w latach dziewięćdziesiątych egzaminator na kursach ECDL. Do lipca 2013 r. przedstawiciel PTI we władzach Fundacji (członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów). W latach 2009-2012 przewodnicząca Rady Fundacji. Od września 2013 r. członek Rady Fundacji jako osoba fizyczna.

 

Ewa Gąsiorowska-Wirpszo

Przewodnicząca

Fundator Fundacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie lektor języka angielskiego. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów; 1996–2007 przewodnicząca Rady Fundacji; 2006–2007 koordynator i współwykonawca kilku projektów realizowanych w Fundacji. Od 2013 r. członek Rady Fundacji.

 

Przemysław Ignatowicz

Fundator Fundacji. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów. Od 2013 r. członek Rady Fundacji.

 

Łukasz Komuda

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ponad 20 lat doświadczenia w roli dziennikarza ekonomicznego i redaktora w prasie oraz mediach elektronicznych. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Od siedmiu lat w sektorze pozarządowym. Na stałe związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie pełni stanowisko eksperta rynku pracy i redaktora portalu Rynekpracy.org. Współpracuje także m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacją IDEA Rozwoju, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO Press. Tłumacz z języka angielskiego – przełożył „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu” Paula Dembinskiego oraz „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” Simony Beretty i Paula Dembinskiego. Od 2020 r. członek Rady Fundacji.

 

Adam Obtułowicz

Fundator Fundacji. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami dotyczącymi matematycznych podstaw informatyki i niekonwencjonalnych systemów obliczeniowych. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów (osoba fizyczna), członek pierwszego Zarządu Fundacji, wieloletni członek Rady Fundacji. Od 2007 r. przedstawiciel PAN (Fundatora Fundacji) we władzach Fundacji (członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji).

 

Piotr Stronkowski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem i ewaluacją programów i polityk z zakresu rynku pracy, integracji społecznej, edukacji, zarządzania administracją publiczną. Współpraca z Fundacją: od 2015 wspiera Fundację w działaniach na rzecz doskonalenia polityki rynku pracy. Od 2016 r. członek Rady Fundacji.

 

Elżbieta Zawistowska

Sekretarz

Fundator Fundacji. Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów; 2001–2003 członek Zarządu Fundacji; redaktor zeszytów „Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy”. Od 2013 r. członek Rady Fundacji.