Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w odważnym wejściu na rynek pracy. Działamy kompleksowo, pomagając osobom niepełnosprawnym przejść proces pełnej aktywizacji społeczno-zawodowej, a tym samym wykorzystać potencjał, jaki w każdym drzemie.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z naszych usług i wielowymiarowego wsparcia. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej, obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych oraz wsparcie job craftera czy trenera pracy przygotowujemy naszych klientów do wejścia na otwarty rynek pracy.

Działająca przy Oddziałach Fundacji Aktywizacja Agencja Zatrudnienia, zajmuje się kompleksowym wsparciem w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych. Dzięki zaangażowaniu job crafterów lub pośredników, osoby z niepełnosprawnością mają dostęp do najnowszych ofert pracy, staży i praktyk. Fundacja Aktywizacja umożliwia kontakt z pracodawcami, którzy poszukują pracowników na wybrane stanowiska.