JESTEŚMY FUNDACJĄ, która od 1990 roku działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. . Od 30 lat z pasją i zaangażowaniem wdrażamy innowacyjne projekty, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami w realizowaniu swoich celów zawodowych i spełnianiu się na rynku pracy.

Naszą misję i cele realizujemy w oparciu o wartości, które wyznaczają standardy naszej pracy. To one są fundamentem relacji, które budujemy zarówno z naszymi Pracownikami, Kandydatami, Klientami, jak i Partnerami Biznesowymi.

Nasze działania prowadzimy w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie Polski.  Od 2004 roku prowadzimy Agencję Zatrudnienia i Doradztwa Personalnego (certyfikat 947 i 947/1a), która wspiera pracodawców w realizacji kompleksowych procesów szkoleniowych i rekrutacyjnych, mających na celu zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami, zarządzanie zespołem różnorodnym oraz wdrażanie i optymalizację projektów z obszaru CSR.

 

Doradca/czyni zawodowy/a

Job crafter/ka

(Gdańsk)

 

#AKTYWUJPRACĘ!

DOŁĄCZ DO NAS I WSPÓLNIE Z NAMI:

#aktywujZaangażowanie #aktywujDOŚWIADCZENIE #aktywujOTWARTOŚĆ #aktywujINNOWACYJNOŚĆ #aktywujPROFESJONALIZM #aktywujODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

W RAMACH WSPÓŁPRACY OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • elastyczny czas pracy,
 • work life balance,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • otwartą kulturę organizacyjną,
 • szkolenia,
 • udział w rozwijających projektach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU, BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ SIĘ:

 • opracowywaniem i aktualizowaniem IPD dla Uczestników/czek projektu,
 • przydzielaniem Uczestników/czek projektu na poszczególne formy wsparcia,
 • prowadzeniem konsultacji monitorujących postępy Uczestników/czek projektu,
 • analizą wskaźników rekrutacyjnych, związanych z nimi ryzyk, rekomendowanie rozwiązań kryzysowych,
 • prowadzeniem konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego z Uczestnikami/czkami projektu.,
 • rozwiązywaniem na bieżąco sytuacji problemowych,
 • motywowaniem uczestników,
 • prowadzeniem dokumentacji projektowej, sprawozdawczości z zakresu prowadzonych działań,
 • bezpośrednią pracy z osobami z niepełnosprawnościami (potencjalnymi kandydatami do pracy),
 • diagnozą kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • współpracą z pracodawcą w procesie zatrudnienia i adaptacji w miejscu pracy,
 • analizą stanowiska pracy pod kątem indywidualnych kwalifikacji, możliwości i predyspozycji,
 • przygotowywaniem raportów i zestawień,
 • współpracą z osobami odpowiedzialnymi za proces przygotowania kandydata do pracy,
 • monitoringiem rozpoczętych procesów rekrutacyjnych oraz etapu adaptacji w miejscu pracy.

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI:

 • posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego (warunek konieczny)
 • posiadasz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu potrzeb i potencjału zawodowego, m.in. w formie opracowywania i aktualizowania IPD ( w tym dla osób z niepełnosprawnościami) (warunek konieczny),
 • jesteś gotowy do pracy w elastycznych godzinach pracy i wyjazdów służbowych,
 • sprawnie obsługujesz programy z pakietu MS Office,
 • posiadasz umiejętności w zakresie pracy na wskaźnikach,
 • posiadasz doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • posiadasz doskonały stopień organizacji pracy własnej,
 • posiadasz umiejętności planowania wsparcia Uczestników/czek projektu,
 • posiadasz umiejętność pracy w zespole projektowym.

 

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu rekrutacji – daj nam o tym znać w trakcie rozmowy telefonicznej z rekruterem / rekruterką.

Jeśli nasza oferta Cię zainteresowała wyślij nam swoje CV i list motywacyjny do 09.07.2021 na adres: bydgoszcz@aktywizacja.org.pl (w temacie podaj nazwę stanowiska i miejscowość)

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niezbędnych czynności związanych z rekrutacją (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO). Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych dot. mojej niepełnosprawności, a także zgadzam się na ich przetwarzanie godnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.