Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W obecnej chwili poszukujemy do naszego zespołu

osoby na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY / JOB CRAFTER

w Oddziale Fundacji Aktywizacja w Łodzi / Filia w Lublinie

Miejsce pracy (miasto): LUBLIN, ul. Lubartowska

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Wsparcie indywidualne osób z niepełnosprawnościami;
 • Rekrutację osób z niepełnosprawnościami;
 • Nawiązywanie współpracy z pracodawcami rynku pracy na terenie województwa lubelskiego;
 • Wsparcie grupowe osób z niepełnosprawnością w ramach Warsztatów Umiejętności Zawodowych;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej;

Poszukujemy osób empatycznych, pozytywnie nastawionych do pracy, zaangażowanych, zmotywowanych, komunikatywnych, dynamicznych, kreatywnych, łatwo nawiązujących kontakt z ludźmi, z umiejętnością budowania pozytywnych długofalowych relacji oraz pracy w zespole projektowym, posiadających zdolności negocjacyjne, dobrze zorganizowanych, systematycznych, dokładnych i odpowiedzialnych z dobrą znajomością programu Excel, Word oraz umiejących pracować pod presją czasu.

Niezbędne wymagania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku DORADZTWO ZAWODOWE;
 • Doświadczenie minimum roczne w diagnozowaniu potrzeb i potencjału zawodowego m.in.. w formie opracowywania i aktualizowania indywidualnego planu działania
  (w tym dla osób z niepełnosprawnościami);lub
 • Ukończone studia wyższe na kierunkach humanistycznych;
 • Doświadczenie  minimum dwuletnie w diagnozowaniu potrzeb i potencjału zawodowego m. in. w formie opracowywania i aktualizowania indywidualnego planu działania (w tym dla osób z niepełnosprawnościami);

ponadto

 • Duży poziom samodzielności,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach,
 • Umiejętność ustalania priorytetów i wielozadaniowość,

Informujemy iż spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji ZOOM, lub SKYPE

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: daria.szmigiel@aktywizacja.org.pl  i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta): LUBLIN

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.