JOB CRAFTER

Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy. W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji wynosi 29%

W obecnej chwili poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko: Job Crafter

Miejsce pracy (miasto): POZNAŃ

Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ (pełen etat)

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Diagnoza kwalifikacji i kompetencji zawodowych klientów,
 • Opracowanie i weryfikacja Indywidualnych Planów Działania,
 • Współpraca z pracodawcą w procesie zatrudniania i adaptacji w miejscu pracy,
 • Analiza stanowiska pracy pod kątem, indywidualnych kwalifikacji, możliwości i predyspozycji,
 • Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
 • Wstępna ocena kompetencji i kwalifikacji kandydatów,
 • Wsparcie kandydata w adaptacji w miejscu pracy, asystowanie w wykonywaniu i przy nauce w miejscu pracy
 • Przygotowywanie raportów i zestawień,
 • Administrowanie bazą danych kandydatów,
 • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za proces przygotowania kandydata do pracy (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • Monitoring rozpoczętych procesów rekrutacyjnych oraz etapu adaptacji w miejscu pracy.

Poszukujemy osoby: komunikatywnej, dynamicznej, kreatywnej, łatwo nawiązującej kontakt z ludźmi, z umiejętnością budowania pozytywnych długofalowych relacji oraz pracy w zespole projektowym, posiadającej zdolności negocjacyjne, dobrze zorganizowanej, systematycznej, dokładnej i odpowiedzialnej z dobrą znajomością programu Excel, Word oraz umiejącej pracować standardowo pod presją czasu.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ZZL, pedagogika, psychologia, doradztwo zawodowe lub personalne itp..)
 • Minimum półroczne doświadczenie w realizacji działań związanych ze wspieraniem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 • Duży poziom samodzielności
 • Entuzjazm i proaktywna postawa
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach i wyjazdów służbowych
 • Umiejętność ustalania priorytetów i wielozadaniowość
 • Nastawienie na rezultat i wyniki (praca na wskaźnikach projektowych)
 • Mile widziane: znajomość specyfiki prowadzenia projektów rekrutacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami

Oferujemy

 • Pracę w największej i dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej,
 • Możliwości rozwoju poprzez udział w innych projektach Fundacji,
 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Biuro w centrum Poznania

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– biuro przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 17.05.2020r. na adres: katarzyna.pospieszna@aktywizacja.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta): Poznań

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami  na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane  w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub w/w terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.