Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W obecnej chwili poszukujemy do naszego zespołu

osób na stanowisko:

Job crafter/ka w Oddziale Fundacji Aktywizacja w Łodzi
Miejsce pracy (miasto): LUBLIN

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (wymiar:  1 etat )

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Prowadzenie działań rekrutacyjnych zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem Agencji,
 • Przygotowanie i publikacja ogłoszeń o pracę,
 • Administrowanie bazą danych kandydatów,
 • Pozyskiwanie kandydatów przez social media,
 • Poszukiwania kierunkowe i aktywne działania w terenie,
 • Wstępna ocena kompetencji i kwalifikacji kandydatów,
 • Wsparcie procesów rekrutacji i selekcji,
 • Bezpośrednia pracA z osobami z niepełnosprawnościami (potencjalnymi kandydatami do pracy)
 • Diagnoza kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • współpraca z pracodawcą w procesie zatrudnienia i adaptacji w miejscu pracy
 • analiza stanowiska pracy pod kątem indywidualnych kwalifikacji, możliwości i predyspozycji,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień,
 • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za proces przygotowania kandydata do pracy (doradca zawodowy, psycholog, trener pracy)
 • Monitoring rozpoczętych procesów rekrutacyjnych oraz etapu adaptacji w miejscu pracy.

Poszukujemy osób komunikatywnych, dynamicznych, kreatywnych, łatwo nawiązujących kontakt z ludźmi, z umiejętnością budowania pozytywnych długofalowych relacji oraz pracy w zespole projektowym, posiadających zdolności negocjacyjne, dobrze zorganizowanych, systematycznych, dokładnych i odpowiedzialnych z dobrą znajomością programu Excel, Word oraz umiejących pracować standardowo pod presją czasu.

Niezbędne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ZZL, psychologia, doradztwo zawodowe lub personalne, pedagogika itd.)
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji i pracy z klientem,
 • Duży poziom samodzielności,
 • Entuzjazm i proaktywna postawa,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach i częstych wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność ustalania priorytetów i wielozadaniowość,
 • Nastawienie na rezultat i wyniki (praca na wskaźnikach projektowych),
 • Mile widziane: znajomość specyfiki prowadzenia projektów rekrutacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Informujemy iż spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w Oddziale Fundacji Aktywizacja w Łodzi – Filia Lublin , ul. Lubartowska 74 A

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: daria.szmigiel@aktywizacja.org.pl  i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta): LUBLIN.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.