Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.

W obecnej chwili poszukujemy do naszego osób na stanowisko:

Koordynator/ka Projektów Centralnych

Miejsce pracy: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, cały etat

Będziesz odpowiedzialny/a za:

JAKO KOORDYNATOR/-KA CENTRALNY/A PBĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 • zarządzanie całością realizacji dwóch projektów dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • nadzór nad realizacją projektów w 7 oddziałach Fundacji, bieżący kontakt z Koordynatorami Regionalnymi,
 • utrzymywanie kontaktów z Pionem Finansów i Administracji i innymi jednostkami Fundacji
  w zakresie realizacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji projektów i innych dokumentów projektowych,
 • bieżący monitoring zgodności realizowanych działań z założeniami projektów,
 • cykliczne przekazywanie do przełożonych i Zarządu Fundacji informacji o stanie realizacji każdego z projektów,
 • kontakt z PFRON w zakresie realizacji projektów.

Poszukujemy osób posiadających:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji lub koordynacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów aktywizacji zawodowej –
  • doświadczenie w koordynacji projektów realizowanych w ramach zadań zlecanych PFRON będzie dodatkowym atutem,
 • biegła obsługa programów Word i Excel,
 • umiejętność budowania relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami dofinansowującymi projekty,
 • systematyczność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Pomieszczenia biurowe i toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biuro zlokalizowane w Warszawie na Mokotowie, i jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Dobry dojazd autobusami komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 19.03.2021 r. na adres:  marta.bartold@aktywizacja.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska Koordynator/ka Centralny/a.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji i po jego zakończeniu zostaną usunięte. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.