Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji wynosi 29%

W obecnej chwili poszukujemy osoby na stanowisko

Pośrednik pracy

Miejsce pracy (miasto): WARSZAWA

Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ, na pół etatu z możliwością zwiększenia do całego etat.

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników projektu
 • współpraca z pracodawcami, utrzymywanie dobrych relacji,
 • przygotowanie pracodawcy i współpracowników do pracy z pracownikiem z niepełnosprawnością,
 • przydzielanie uczestników projektu na poszczególne formy wsparcia (psycholog, prawnik, trener pracy),
 • analizę wskaźnika rekrutacyjnego, związanego z nim ryzyka, rekomendowanie rozwiązań kryzysowych,
 • organizację szkoleń/warsztatów,
 • monitoring zatrudnienia,
 • motywowanie uczestników,
 • udzielanie pracodawcom informacji na temat pozyskiwania dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – przygotowywanie i prowadzenie spotkań dla pracodawców dot. zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej, sprawozdawczości z zakresu prowadzonych działań

Poszukujemy osoby:

 • z minimum półrocznym doświadczeniem w realizacji działań związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu pracodawców, ofert pracy na otwartym rynku pracy,
 • wykształcenie wyższe, kierunek humanistyczny,
 • z doświadczeniem w prowadzeniu dokumentacji projektowej,
 • posiadającej doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • posiadającej doskonały stopień organizacji pracy własnej,
 • posiadającej umiejętność planowania wsparcia beneficjentów projektu,

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– biuro w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: agencja.warszawa@aktywizacja.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska i miejsca pracy (miasta): Warszawa

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.