JESTEŚMY FUNDACJĄ, która od 1990 roku działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. . Od 30 lat z pasją i zaangażowaniem wdrażamy innowacyjne projekty, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami w realizowaniu swoich celów zawodowych i spełnianiu się na rynku pracy.

Naszą misję i cele realizujemy w oparciu o wartości, które wyznaczają standardy naszej pracy. To one są fundamentem relacji, które budujemy zarówno z naszymi Pracownikami, Kandydatami, Klientami, jak i Partnerami Biznesowymi.

Nasze działania prowadzimy w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie Polski.  Od 2004 roku prowadzimy Agencję Zatrudnienia i Doradztwa Personalnego (certyfikat 947 i 947/1a), która wspiera pracodawców w realizacji kompleksowych procesów szkoleniowych i rekrutacyjnych, mających na celu zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami, zarządzanie zespołem różnorodnym oraz wdrażanie i optymalizację projektów z obszaru CSR. W obecnej chwili poszukujemy do naszego osób na stanowisko:

 

REKRUTER

(Poznań)

#AKTYWUJPRACĘ!

DOŁĄCZ DO NAS I WSPÓLNIE Z NAMI:

#aktywujZaangażowanie #aktywujDOŚWIADCZENIE #aktywujOTWARTOŚĆ #aktywujINNOWACYJNOŚĆ #aktywujPROFESJONALIZM #aktywujODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

W RAMACH WSPÓŁPRACY OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • elastyczny czas pracy,
 • work life balance,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • otwartą kulturę organizacyjną,
 • szkolenia,
 • udział w rozwijających projektach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU, BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ SIĘ:

 • prowadzeniem działań rekrutacyjnych zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem,
 • przygotowaniem i publikacją ogłoszeń o pracę,
 • administrowaniem bazą danych kandydatów,
 • pozyskiwaniem kandydatów przez social media,
 • poszukiwaniem kierunkowe i aktywne działania w terenie,
 • wstępna ocena kompetencji i kwalifikacji kandydatów,
 • prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych,
 • kontaktem z instytucjami rynku pracy (biura karier, agencje zatrudnienia, NGO),
 • przygotowywaniem raportów i zestawień,
 • współpracą z osobami odpowiedzialnymi za proces przygotowania kandydata do pracy (doradca zawodowy, psycholog, job crafter),
 • monitoringiem rozpoczętych procesów rekrutacyjnych oraz etapu adaptacji w miejscu pracy.

POSZUKUJEMY OSOBY POSIDAJĄCEJ:

 • wykształcenie średnie,
 • minimum roczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów ,rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla,
 • duży poziom samodzielności,
 • entuzjazm i proaktywna postawa,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do pracy w elastycznych godzinach,
 • umiejętność ustalania priorytetów i wielozadaniowość,
 • nastawienie na rezultat i wyniki (praca na wskaźnikach projektowych),
 • mile widziane: znajomość specyfiki prowadzenia projektów rekrutacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu rekrutacji – daj nam o tym znać w trakcie rozmowy telefonicznej z rekruterem / rekruterką.

 

Jeśli nasza oferta Cię zainteresowała wyślij nam swoje CV i list motywacyjny do dnia 23.04.2021 !

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niezbędnych czynności związanych z rekrutacją (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO). Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych dot. mojej niepełnosprawności, a także zgadzam się na ich przetwarzanie godnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.