Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy.

W obecnej chwili poszukujemy do naszego osób na stanowisko:

Specjalista/ka ds. badań

Miejsce pracy: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, cały etat

Będziesz odpowiedzialny/a za:

JAKO SPECJALISTA/KA DS. BADAŃ BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 • przygotowywanie analiz, raportów i opracowań związanych z niepełnosprawnością i rynkiem pracy,
 • prowadzenie badań – począwszy od założeń badania, wyboru metod i technik badawczych, po przygotowanie narzędzi badawczych, analizę danych i pracę nad raportami z badań,
 • research danych i informacji związanych z działalnością Fundacji (w języku polskim i angielskim),
 • analiza dokumentów, regulacji i aktów prawnych dotyczących rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
 • inne działania związane z pracą Pionu Badań i Rozwoju.

Poszukujemy osób:

 • posiadających ukończone studia magisterskie lub status studenta/ki ostatnich lat studiów,
 • mających doświadczenie zawodowe lub odbyte staże/praktyki w obszarze polityk publicznych (mile widziane doświadczenie w obszarze polityki społecznej),
 • znających i umiejących zastosować w praktyce różne metody i techniki badawcze,
 • sprawnie obsługujących programy z pakietu MS Office,
 • znających język angielski (praca z literaturą angielskojęzyczną, pisanie analiz/tekstów),
 • chętnie się uczących i kreatywnych.

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Pomieszczenia biurowe i toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biuro zlokalizowane w Warszawie na Mokotowie, i jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Dobry dojazd autobusami komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 19.03.2021 r. na adres:  marta.bartold@aktywizacja.org.pl i podanie w temacie nazwy stanowiska Specjalista/ka ds. badań.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej- skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji i po jego zakończeniu zostaną usunięte. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.