Fundacja Aktywizacja jest liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami od 1991 roku. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi pośrednictwa pracy. Jesteśmy profesjonalną Agencją Zatrudnienia (nr. 947) wspieramy pracodawców w doradztwie, szkoleniach, prowadzimy projekty rekrutacyjne, pomagamy wdrażać strategie CSR i zarządzać różnorodnością w miejscu pracy.

W naszej organizacji dążymy do promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród naszych pracowników. Oferujemy elastyczny i przyjazny rodzinie czas pracy. Dbamy o to, by nasz zespół był różnorodny. Obecnie aż 27% jego składu stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

W obecnej chwili poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. badań

 • ukończone studia magisterskie lub student/ka na ostatnich latach studiów,
 • doświadczenie zawodowe lub odbyte staże/praktyki w obszarze polityk publicznych (mile widziane doświadczenie w obszarze polityki społecznej),
 • znajomość narzędzi ilościowych,
 • zainteresowania badawcze w obszarze rynku pracy lub niepełnosprawności,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego (praca z literaturą angielskojęzyczną),
 • umiejętność pisania klarownych i poprawnych stylistycznie tekstów po polsku,
 • umiejętność wyszukiwania informacji,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • kultura osobista.

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie współpracować z ekspertami/kami Fundacji przy realizacji projektów badawczych oraz innych działań eksperckich związanych z tematyką polityki rynku pracy oraz niepełnosprawności.

Niezbędne wymagania: 

 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów,
 • praktyczna znajomość prowadzenia badań ilościowych i jakościowych – przygotowywania koncepcji badań, wybór narzędzi badawczych, obróbka i analiza wyników badania,
 • umiejętność jasnego pisania, przygotowywania raportów, opracowań z obszaru rynku pracy i niepełnosprawności – prosimy o podanie linku lub przesłanie swojego artykułu, raportu lub innego dokumentu przygotowanego samodzielnie.

Co oferujemy?

 • interesującą i rozwijającą pracę w bardzo dużej organizacji pozarządowej działającej na terenie całej Polski,
 • możliwość nawiązywania współpracy i utrzymywania kontaktów z różnorodnymi partnerami biznesowymi, publicznymi oraz pozarządowymi,
 • umowę o pracę,
 • dopuszczamy łączenie pracy w Fundacji ze studiami lub pracą na wyższej uczelni,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pracę w biurze blisko Centrum (zlokalizowanym w okolicy Metra Pole Mokotowskie).

Dostępność miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.

Staramy się zapewnić dostępność miejsca pracy na każdym etapie. Jeśli potrzebujesz usprawnień podczas procesu aplikacji czy rozmowy rekrutacyjnej – skontaktuj się z nami na podany w ogłoszeniu mail.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z linkiem do opracowań autorstwa kandydata/tki do dnia 31.01.2020 r. na adres: marta.bartold@aktywizacja.org.pl. Prosimy o podanie swoich oczekiwań finansowych.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty trzech najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww. terminów dane zostaną usunięte.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami lub kandydatkami.