Współpracujemy z przedsiębiorcami poszukującymi pracowników i otwartymi na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy firmy i instytucje w diagnozie potrzeb kadrowych, w rekrutacji odpowiednich kandydatów oraz w optymalnym przygotowaniu ich oraz zespołów pracowniczych do efektywnej współpracy.

Zapewniamy pracodawcom fachową obsługę całego procesu rekrutacji, w dobór odpowiednich kandydatów. Wspieramy również w uzyskaniu dofinansowania do przystosowania lub adaptacji stanowiska pracy i wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością. Prowadzimy szkolenia oraz audyty dostępności obecnych lub planowanych miejsc pracy. Udzielamy bieżącą informację na temat prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Dzięki swojej działalności i przedstawianiu pozytywnych przykładów i modeli zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zachęcamy pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników z niepełnosprawnością lub dostosowywania już istniejących.

Organizujemy także Targi Pracy dla pracodawców poszukujących pracowników oraz dla osób z niepełnosprawnościami szukających zatrudnienia. Współpracujemy z biurami karier, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, stawiając na wymianę doświadczeń i kompleksowość działań.