Tytuł projektu: e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Budżet: 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Czas: 01.12.2016-31.12.2019 (37 miesięcy)

Zasięg: 126 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

Cel i opis projektu:

Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie wzrostu kompetencji cyfrowych 17 959 osób zamieszkujących  110 gmin z terenu całej Polski, w tym podniesienie kompetencji cyfrowych (m.in. umiejętności korzystania z Internetu, włączając w to e-usługi publiczne). Z wsparcia skorzysta 14 367 osób dorosłych, w tym 1373 osób  z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie celu  wiąże się także ze zwiększeniem popytu na Internet oraz Technologie Informacyjno-Komunikacyjne(TIK) oraz zmniejszeniem poziomu wykluczenia cyfrowego mieszkańców  gmin. Elementem nieodłącznym jest  zwiększenie świadomości  mieszkańców na temat  korzyści wynikających ze stosowania TIK, jak również zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału lokalnych organizacji i instytucji w gminach. Stworzenie gminnych partnerstw na rzez edukacji cyfrowej inicjuje trwały mechanizm podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to:  

  1. Szkolenia stacjonarne dla mieszkańców gmin z 9 obszarów tematycznych (edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie, religia i potrzeby duchowe);
  2. Szkolenia online dla mieszkańców gmin, dostępne również dla osób głuchych i niewidomych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
www.e-mocni.org.pl

E-MOCNI