Fundacja Aktywizacja rozpoczyna realizację projektu „Urząd dla każdego – poprawa dostępności serwisów internetowych Powiatowych Urzędów Pracy” finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Projekt skierowany jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy odpowiedzialnych za administrowanie serwisami internetowymi i redagowanie zamieszczonych na nich treści. Długofalowym efektem projektu jest poprawa dostępności zasobów oraz serwisów internetowych Powiatowych Urzędów Pracy dla osób niepełnosprawnych. Osoby uczestniczące w projekcie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania standardu WCAG 2.0, którego stosowanie jest obligatoryjne we wszystkich serwisach internetowych administracji publicznej.

Projekt obejmuje:

  • Diagnozę zasobów i serwisów internetowych Powiatowych Urzędów Pracy reprezentowanych przez uczestników projektu pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
  • Szkolenia dotyczące problematyki niepełnosprawności oraz wynikających z niej potrzeb w zakresie dostępności, zasad opracowywania dostępnych, zgodnych ze standardem WCAG 2.0 treści oraz publikowania ich w serwisach internetowych (8 godzinne szkolenia w pięciu miastach – Białystok, Opole, Rzeszów, Warszawa, Wrocław)
  • Doradztwo indywidualne w zakresie dostępnych serwisów internetowych oraz treści na nich zamieszczanych, którego celem będzie utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia, a także wsparcie uczestników projektu w początkowej fazie wdrażania standardu WCAG 2.0.
  • Przeprowadzenie końcowych audytów serwisów internetowych PUP, których reprezentanci uczestniczyli w szkoleniach z zakresu dostępności. Po audycie dla każdego z tych Urzędów zostaną sporządzone rekomendacje dotyczące wdrażania standardu WCAG 2.0.

W ramach projektu opracowany zostanie elektroniczny poradnik dotyczący tworzenia dostępnych zasobów i serwisów internetowych. Będzie on rozpowszechniany wśród wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Okres realizacji 01.08.2015 r. – 31.11.2015 r.