Okres realizacji: Projekt AKTYWUJ PRACĘ realizowany jest w ramach pilotażowego programu PRACA-INTEGRACJA w okresie od 29.01.2020 do 30.04.2021 r.

Cel i opis projektu:

Celem projektu jest zrekrutowanie i wsparcie kandydatów w przygotowaniu do zatrudnienia, w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia u pracodawców, którzy podpisali z Fundacją Aktywizacja porozumienia o współpracy w ramach programu Praca-Integracja, czyli w Poczcie Polskiej S.A., w wybranych spółkach Grupy ORLEN i w wybranych spółkach Grupy ENEA. W okresie realizacji projektu zatrudnienie uzyska 413 osób z niepełnosprawnościami.​

Udział w projekcie mogą wziąć osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zgłaszające gotowość do zatrudnienia.

W ramach projektu prowadzone są działania aktywizacyjne w obszarze rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej, w obszarze uzyskania pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych i pracowniczych oraz w obszarze niwelowania braków i barier funkcjonalnych i technicznych, dotykających kandydata do pracy u potencjalnego pracodawcy.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja oraz w 6 Filiach na terenie całego kraju.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie w przygotowaniu do zatrudnienia
  • kursy i szkolenia zawodowe
  • doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne
  • przygotowanie do zatrudnienia
  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w pierwszym okresie zatrudnienia.

W ramach projektu planowane jest również wsparcie kadry menedżerskiej pracodawców poprzez spotkania informacyjne na temat zatrudniania i zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.