Wartościami, którymi się kierujemy w codziennej pracy są: zaangażowanie, innowacyjność, doświadczenie, profesjonalizm, otwartość oraz odpowiedzialność. W oparciu o nie, a także  nasze wieloletnie doświadczenie w procesie standaryzacji usług, stworzyliśmy dokument “Księga standardów usług w Fundacji Aktywizacja”.

Przeprowadzona standaryzacja usług to proces, w którym umieściliśmy zasady postępowania, warunki świadczenia oraz wymogi dotyczące kompetencji specjalistów i specjalistek oferujących usługi w naszej organizacji. Proces ten wynikał nie tylko z potrzeby zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami jak najwyższego poziomu usług w każdym z naszych Oddziałów (obecnie również filii).

Pierwsze standardy usług w Fundacji powstały już w latach 2008-2009 i odzwierciedlały świadczone w tym czasie usługi oraz były ściśle związane z wymogami projektu, w ramach którego były one współfinansowane.

W kolejnych latach modyfikowaliśmy dotychczasowe standardy oraz rozbudowywaliśmy je o nowe usługi wprowadzane do oferty usług oferowanych klientom z niepełnosprawnościami w Fundacji (np. usługi trenera/trenerki aktywności czy job craftingu).

Od 2018 roku przygotowane standardy są systematycznie monitorowane i ewaluowane.  Wprowadzane do nich zmiany wynikają z monitorowanych i badanych potrzeb klientów z niepełnosprawnościami, współpracujących pracodawców,  udzielających wsparcia pracowników, a także z bieżącej sytuacji na rynku pracy.

Wszystkie prowadzone przez nas działania  pozwalają świadczyć usługi na wysokim poziomie. Jest on widoczny nie tylko w bardzo wysokiej liczbie osób wprowadzanych na rynek pracy każdego roku oraz wysokim wskaźniku utrzymania zatrudnienia. Rocznie wprowadzamy na rynek pracy około 700 osób, z czego ponad 74% klientów utrzymuje zatrudnienie powyżej 6-ciu miesięcy od jej podjęcia.

Zasięg i skuteczność w prowadzonych działaniach aktywizacji zawodowej czyni Fundację Aktywizacja liderem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce.