Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia Warsztatu Umiejętności Zawodowych  w Elblągu dla 5-8 osób oraz zapewnienie poczęstunku w postaci ciastek, ciasta, ciepłych i zimnych napojów w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Termin: 28.11.2019. Czas trwania szkolenia: 9:00-14:00 (5 h). Wymagania: sala wyposażona w projektor multimedialny. UWAGA! Sala powinna być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oferty należy przesyłać na adres e-mail:   grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę