Co robimy

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 roku, aby wspomóc kilkoro informatyków i matematyków poruszających się na wózkach (absolwentów UW), którzy z powodu barier komunikacyjno-architektonicznych nie mogli wykonywać swojego zawodu. Dziś jesteśmy liderem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i wspieramy rocznie kilka tysięcy osób z całego kraju.

3 kobiety i mężczyzna pokazują kciuki

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami wspieramy w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia oraz utrzymaniu się na rynku pracy. Szkolimy, doradzamy, motywujemy do odważnego wchodzenia na rynek pracy. Działamy kompleksowo, aby proces integracji na rynku pracy był satysfakcjonujący, a aktywność zawodowa wpływała także na umacnianie roli społecznej. Wspieramy każdego w indywidualnej ścieżce kariery, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał jaki drzemie w każdym z nas.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z naszych usług i wielowymiarowego wsparcia. Dzięki indywidualnie dobranej ścieżce doradczej obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych oraz wsparciu job craftera uzupełnionym szkoleniami zawodowymi, przygotowujemy naszych klientów i klientki z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy.

Dzięki szerokiej sieci współpracy z biznesem i sektorem publicznym ze wszystkich województw, Fundacja Aktywizacja zapewnia osobom z niepełnosprawnościami oferty pracy, staże i praktyki o różnorodnym profilu oraz w różnych branżach.

Przybijanie

Współpraca z pracodawcami

Zapewniamy pracodawcom fachową obsługę całego procesu rekrutacji, dobór odpowiednich kandydatów, wsparcie w uzyskaniu dofinansowania do przystosowania lub adaptacji stanowiska pracy i wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnościami. Oferujemy też szkolenia, audyty dostępności obecnych lub planowanych miejsc pracy, bieżącą informację na temat prawnych aspektów zatrudniania tej grupy osób, monitoring zatrudnienia, jak również wsparcie job craftera po zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością. Dzięki swojej działalności i propagowaniu dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zachęcamy pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami lub dostosowywania już istniejących.

Tworzymy przestrzeń do spotkań bezpośrednich osób z niepełnosprawnościami z pracodawcami dzięki organizowanym cyklicznie Targom Pracy. Sieciujemy też biznes, po to by kreować i promować dobre praktyki w obszarze nowoczesnych, inkluzywnych modeli HR-owych.

Współpracujemy z biurami karier, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, stawiając na wymianę doświadczeń i wzajemne wspieranie swoich działań.

Trenerka tłumaczy coś grupie. Na nią flipchart.

Działalność badawcza

Z uwagi na bardzo ograniczone dane dotyczące osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej tej grupy w Polsce, od kilku lat intensywnie rozwijamy działalność badawczą w tym obszarze. Dzięki prowadzonym badaniom dysponujemy wiedzą na temat wielu istotnych kwestii dotyczących kształtowania procesów aktywizacji zawodowej oraz programowania interwencji w obszarze dostępnego rynku pracy. Nasza wiedza umożliwia nam dopasowywanie naszych działań aktywizacyjnych do bieżących potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami, pracodawców, a także do wymogów gospodarki.

Innowacje w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami to nasz znak rozpoznawczy - badamy, opracowujemy i testujemy nowe. Nasze ekspertki i eksperci aktywnie angażują się w pracę w ciałach dialogu społecznego oraz komisje i grupy robocze, które mają istotny wpływ na kształtowane polityki publicznej związanej z tematyką rynku pracy, niepełnosprawnością i dostępnością zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Zdjęcie przedstawia dwie dłonie w uścisku i komputer z logo Fundacji Aktywizacja.

Masz pytania na temat zatrudnienia albo znalezienia pracy?

Zadzwoń do nas, napisz do nas lub odwiedź nas w wybranym oddziale – odpowiemy na wszystkie dręczące Cię pytania.

Skontaktuj się z nami