Rada Fundacji

Rada Fundacji w latach 2022–2026.

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz

Wiceprzewodnicząca

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość” Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1983 r. członkini Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Fundatora Fundacji), skarbnik Oddziału Mazowieckiego PTI, aktywna rzeczoznawczyni Izby Rzeczoznawców PTI. Pracowała w Narodowym Banku Polskim. Współpraca z Fundacją: w latach dziewięćdziesiątych egzaminatorka na kursach ECDL. Do lipca 2013 r. przedstawicielka PTI we władzach Fundacji (członkini Walnego Zgromadzenia Fundatorów). W latach 2009-2012 przewodnicząca Rady Fundacji. Od września 2013 r. członkini Rady Fundacji jako osoba fizyczna. Od października 2022 r. jest również przedstawicielką PTI w Radzie Fundacji.

Ewa Gąsiorowska-Wirpszo

Przewodnicząca

Fundatorka Fundacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie lektorka języka angielskiego. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członkini Walnego Zgromadzenia Fundatorów; 1996–2007 przewodnicząca Rady Fundacji; 2006–2007 koordynatorka i współwykonawca kilku projektów realizowanych w Fundacji. Od 2013 r. członkini Rady Fundacji.

Łukasz Komuda

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ponad 20 lat doświadczenia w roli dziennikarza ekonomicznego i redaktora w prasie oraz mediach elektronicznych. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Od siedmiu lat w sektorze pozarządowym. Na stałe związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie pełni stanowisko eksperta rynku pracy i redaktora portalu Rynekpracy.org. Współpracuje także m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacją IDEA Rozwoju, Towarzystwem „Więź”, „Krytyką Polityczną” i OKO.press. Tłumacz z języka angielskiego – przełożył „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu” Paula Dembinskiego oraz „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” Simony Beretty i Paula Dembinskiego. Od 2020 r. członek Rady Fundacji.

Antoni Kubiak

Członek Rady

Absolwent studiów I stopnia na kierunku historia oraz studia wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie student w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej. W 2021 roku został indywidualnym tutorem dla studentów w spektrum autyzmu, od 2022 roku tutor Wydziału Historii dla wszystkich studentów w spektrum autyzmu. W ramach swoich zadań pomaga studentom w organizacji studiów oraz mierzeniu się z wyzwaniami, jakie stoją przed osobami w spektrum w trakcie studiowania. Słuchacz licznych szkoleń dot. autyzmu, ADHD, depresji oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych w Polsce. Od czerwca 2023 roku członek Rady Fundacji.

Adam Obtułowicz

Fundator Fundacji. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami dotyczącymi matematycznych podstaw informatyki i niekonwencjonalnych systemów obliczeniowych. Współpraca z Fundacją: 1990-2012 członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów (osoba fizyczna), członek pierwszego Zarządu Fundacji, wieloletni członek Rady Fundacji. Od 2007 r. przedstawiciel PAN (Fundatora Fundacji) we władzach Fundacji (członek Walnego Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji). Od października 2022 r. w Radzie Fundacji występuje również jako osoba fizyczna.

Piotr Stronkowski

Wiceprzewodniczący Rady

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem i ewaluacją programów i polityk z zakresu rynku pracy, integracji społecznej, edukacji, zarządzania administracją publiczną. Współpraca z Fundacją: od 2015 wspiera Fundację w działaniach na rzecz doskonalenia polityki rynku pracy. Od 2016 r. członek Rady Fundacji.

Masz pytania na temat zatrudnienia albo znalezienia pracy?

Zadzwoń do nas, napisz do nas lub odwiedź nas w wybranym oddziale – odpowiemy na wszystkie dręczące Cię pytania.

Skontaktuj się z nami