Zapytanie ofertowe 11/07/2019 LD (Łódź)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na stanowisku e-mocarza na terenie gminy nowe w projekcie pt. „e-mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe 09/07/2019 LD (Łódź)

Zapytanie ofertowe na trenera lokalnego w gminie Sicienko w ramach e-Mocnych. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe 10/07/2019 BI (Białystok)

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych na potrzeby poczęstunku dla Beneficjentów projektu „Gotowi do zmian II” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na terenie miasta Białystok.

Zapytanie ofertowe 08/07/2019/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  zewnętrznego pn.:  „Pracownik administracyjno – biurowy”. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Zapytanie o cenę 01/07/2019 WCH (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę dotyczące zakupu tuszy do drukarki HP mfp 586 (szczegóły według tabeli poniżej)  i dostarczenie ich do Oddziału Fundacji Aktywizacja w Warszawie. Zakup w ramach projektu pilotażowego programu "Praca-Integracja" finansowanego ze środków PFRON.

Zapytanie o cenę 01/07/2019/BG (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę nr 01/07/2019/BG na zakup i dostawę artykułów biurowych dla oddziału w Bydgoszczy , w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail:   martyna.litwinow@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę

Zapytanie ofertowe 06/07/2019/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na dostawy artykułów spożywczych i jednokrotnego użytku. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zapytanie o cenę 01/07/2019/RZ (Rzeszów)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup materiałów biurowych w ramach projektu pilotażowego programu "Praca-Integracja" finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: natalia.szuba@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe 04/07/2019/RZ (Rzeszów)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji warsztatów i szkoleń w projekcie ,,POSTAW NA PRACĘ

Zapytanie ofertowe 05/07/2019/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na realizację zewnętrznego szkolenia zawodowego na kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z certyfikowanym egzaminem dla 1 uczestnika/-czki projektu pn. „Gotowi do zmian II”