Historia

1990

Ustanowienie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

1994 - 2005

"Bale Charytatywne Informatyków" – dochód przeznaczano na działalność statutową Fundacji.

1996

Pierwszy portal dla OzN "Internet dla Niepełnosprawnych".

1997

"Warsztat Aktywizacji Zawodowej – pomoc i samopomoc sprzężenie zwrotne" - pionierski program aktywizacji zawodowej OzN.

1999 - 2007

 • "Kurier IdN" – gazetka internetowa skierowana do OzN;
 • "Kawiarenka Internetowa" dla OzN z Warszawy i okolic.

2003

Nagroda Billa Gatesa dla Krzysztofa Markiewicza, twórcy IdN, w uznaniu znaczenia społecznego i innowacyjności portalu.

2004

 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP);
 • Agencja Zatrudnienia Fundacji – jedna z pierwszych tego typu agencji pozarządowych.

2004 - 2006

 • Projekt "Centrum Usług Doradczych – CUD" (EFS);
 • Projekt "Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych" – BeKON (Phare).

2007

"Program e-Centra" - powstają 404 Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach.

2009 - 2013

Oddziały Fundacji w:

 • Opolu i Białymstoku (2009);
 • Łodzi i Bydgoszczy (2012);
 • Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu (2013).

2013

Nowa nazwa fundacji:

 • Fundacja Aktywizacja";
 • Grupa ON Inclusion 14-20, działa na rzecz pełnej dostępności Funduszy Strukturalnych dla OzN (inicjatorami jej powstania Fundacja i partnerzy).

2014

Fundacja w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce.

2017

"Projekt e-Mocni" dotyczący podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowany do 18 000 mieszkańców w 100 gminach w całej Polsce.

2019

Fundacja w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce.

2020

Filie Fundacji w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu oraz Szczecinie.