Barometr skutecznej aktywizacji

Barometr to stały monitoring zatrudnienia realizowany wobec wszystkich osób z niepełnosprawnościami, które Fundacja Aktywizacja wsparła w podjęciu zatrudnienia. Badanie „Skuteczna aktywizacja. Barometr satysfakcji z pracy i jej oddziaływania na życie społeczno-zawodowe” monitoruje losy klientów Fundacji po 3 i 6-ciu miesiącach od rozpoczęcia zatrudnienia.

Wyniki barometru

Barometr skutecznej aktywizacji

Jak działa barometr?

W Barometrze pytamy naszych klientów o warunki, rodzaj umowy czy wynagrodzenie, dodatkowo badamy satysfakcję z pracy oraz o jej wpływ na ich codzienne życie i aktywności pozazawodowe.

Każdy z poruszanych w badaniu obszarów jest oceniany w skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą.

W badaniu poddajemy analizie następujące obszary:

  • stabilność zatrudnienia;
  • warunki w pracy;
  • satysfakcja z pracy;
  • kompetencje i awans;
  • relacje społeczne;
  • relacje w pracy.

Każdy z nich obejmuje kilka szczegółowych zagadnień, z których każde zagadnienie oceniane jest odrębnie, a z łącznej sumy uzyskanych w danym obszarze punktów liczona jest średnia.

Szczegółowe dane z badania zamieszczone zostały na interaktywnej grafice i są aktualizowane co kwartał. Dzięki temu można systematycznie śledzić osiągane wyniki dostępne pod linkiem https://barometr.aktywizacja.org.pl/

Praca z Fundacją Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja jest organizacją pozarządową, która od 30 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w samodzielności zawodowej.

Dzięki zaangażowaniu specjalistów i specjalistek, w całej Polsce w ciągu ostatnich 5-ciu lat przygotowaliśmy i pomogliśmy wejść na rynek pracy 3 961 osobom z niepełnosprawnościami. W swoich działaniach szczególną uwagę zwracamy na trwałość zatrudnienia klientów. Wyniki naszych badań pokazują, że z roku na rok jest ona wyższa – w 2019 roku aż 74% naszych klientów utrzymało pracę powyżej 6 miesięcy. Wynik ten wyróżnia nas na tle innych dostępnych wyników skuteczności podejmowanych interwencji publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce.

Patroni honorowi

Patroni medialni