Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia pt. „ Profesjonalny pracownik biurowy” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 16 godzin zegarowych w Bydgoszczy. Szkolenie dla 3-7 uczestników w terminie 09.12.2019 do 10.12.2019 wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz cateringu w postaci zimnych i ciepłych napoi oraz zimnych przekąsek. Ofertę należy przesłać na adres mailowy:   martyna.litwinow@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę