Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie realizując zadanie publiczne dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przez Pocztę Polską w ramach programu „Praca-Integracja” ogłasza zapytanie o cenę dotyczące:

wyboru trenera, który przeprowadzi szkolenie z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta i obsługi komputera ( w tym pakiet Office)”.

Czas trwania kursu – 30 godzin.

Szkolenie dla 1 osoby.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia – Rzeszów

Okres rozpoczęcia szkolenia – Listopad 2019

Ofertę proszę nadesłać w ciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania, na adres: natalia.szuba@aktywizacja.org.pl

Zapytanie o cenę