Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi składa zapytanie o cenę WYNAJMU SALI na terenie Łodzi śródmieścia na 4 Warsztaty Umiejętności Zawodowych, które odbędą się do końca 2019 r. (szczegóły w załączniku) w ramach pilotażowego Projektu „Praca Integracja”. Oferty prosimy nadesłać w przeciągu 3 dni roboczych na adres: daria.szmigiel@aktywizacja.org.pl

Zapytanie o cenę