Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup artykułów spożywczych dla oddziału w Poznaniu , w ramach projektu programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych.

Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: gabriela.ott-kozlowska@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę