Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Tuszyn
w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty