Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyni zawodowego/ej do prowadzenia 110 godzin indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego – w tym przeprowadzanie Indywidualnych Planów Działania oraz Warsztatów Umiejętności Społecznych i Zawodowych w ramach projektu „Postaw na pracę” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty