Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pt. „Prawo jazdy kat. B” dla 2 osób w Białymstoku w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Termin przeprowadzenia szkolenia: 18.11.2019-20.12.2019. Oferty należy przesyłać na adres e-mail:   grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia.

Zapytanie o cenę