Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Oddziału w Opolu, w ramach projektu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych pt. „ Prawo pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności”

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl do dnia 04.11.2019r.

Zapytanie o cenę