33 urodziny Fundacji Aktywizacja

Tort ze świeczkami

Fundacja Aktywizacja powstała, aby wspomóc kilkoro informatyków i matematyków poruszających się na wózkach (absolwentów UW), którzy z powodu barier komunikacyjno-architektonicznych nie mogli wykonywać swojego zawodu. Dziś jest liderem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Każdego roku organizacja wdraża innowacyjne projekty, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami w realizowaniu swoich celów zawodowych i spełnianiu się na rynku pracy. W ciągu ostatnich lat Fundacja Aktywizacja udzieliła wsparcia 32 334 osobom z niepełnosprawnościami.

W latach  2016-2022 nawiązała współpracę z 5 400 pracodawcami i pomogła znaleźć zatrudnienie aż 6 480 osobom z niepełnosprawnościami. Fundacja jest również dużym pracodawcą – obecnie zatrudnia blisko 140 osób w 7 oddziałach oraz 6 filiach w całej Polsce. Organizacja współpracuje z ok. 200 wolontariuszami. 20% ogółu pracowników Fundacji Aktywizacja stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

12 czerwca 2023 roku świętowaliśmy swoje 33 urodziny. Nieustannie od lat realizujemy swój cel, jakim jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W tym roku powołaliśmy Partnerstwo „INCLU(VI)SION: NOWA WIZJA OTWARTEGO RYNKU PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”, którego celem jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r. , do którego przystąpiło aż 25 podmiotów.

Partnerstwo zostało oficjalnie podczas Kongresu, który odbył się 10.maja 2023 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas wydarzenia odbyła się również premiera naszego premiera raportu z badań opracowanego przez Fundację Aktywizacja pt: „Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?”

W badaniu wzięło udział niemal 300 podmiotów. Wśród badanych pracodawców znaleźli się reprezentanci wszystkich 3 sektorów:  publicznego, prywatnego i pozarządowego. Badanie było realizowane w terminie od 7 lutego do 6 marca  2023 r.

Celem badania była identyfikacja prowadzonych przez pracodawców polityk, działań w obszarze różnorodności, ze szczególnych uwzględnieniem kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, oceny skuteczności prowadzonych działań, a także określenie potrzeb pracodawców w tym obszarze. Badanie przeprowadziliśmy w Partnerstwie z Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, PwC oraz UN Global Compact. Patronem honorowym nad badaniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

 

 

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami