Filmy

Postaw na pracę

Fundacja Aktywizacja współpracuje z pracodawcami w zakresie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością. Zapewnia pracodawcom fachową obsługę całego procesu rekrutacji, dobór odpowiednich kandydatów, wsparcie w uzyskaniu dofinansowania do przystosowania lub adaptacji stanowiska pracy, a także do wynagrodzeń i szkoleń niepełnosprawnych pracowników.

Program Postaw na pracę

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi i małych miast to grupa społeczna znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem zatrudnienia w porównaniu z ogółem osób niepełnosprawnych w Polsce.

Jak być aktywnym zawodowo – Postaw na pracę

Czy po 30 latach przebywania w domu można znowu stać się osobą aktywną zawodowo? Pani Barbara Brzezińska udowadnia, że tak! Mimo braku wiary we własne umiejętności, bohaterka odważnie dążyła do podjęcia pracy. Dzięki wsparciu Fundacji Aktywizacja przeszła kursy: języka angielskiego, marketingu oraz animacji czasu wolnego. Wiara i wytrwałość Pani Basi doprowadziły do tego, że znalazła pracę w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego jako animatorka turystyki.

Współpraca i dzielenie się wiedzą – Postaw na pracę

W procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami niezbędna jest współpraca wielu podmiotów: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, pracodawców. Wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniami może przynieść wymierne korzyści w postaci skutecznych działań aktywizacyjnych.

Współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Postaw na pracę

Współpraca lokalna odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wsi i małych miast.

Współpraca z pracodawcami – Postaw na pracę

Kiedy pada hasło „zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością”, pierwszą reakcją może być obawa i lęk przed nieznanym. Współpraca z osobą niepełnosprawną przynosi pracodawcy jednak wiele korzyści. Przykład może stanowić firma ActiveZone, która w ciągu roku zatrudniła pięć osób z niepełnosprawnościami na umowę o pracę.