Ekspercki komentarz Sylwii Daniłowskiej do raportu UN Global Compact Network Poland

Laptop obok pomarańczowy notatnik

„Biznes i prawa człowieka. Razem dla zrównoważonego rozwoju” jest kolejną odsłoną corocznego raportu UN Global Compact Network Poland, w którym środowisko ekspercko-naukowe oraz osoby reprezentujące biznes dzielą się wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami w codziennym dbaniu o przestrzeganie praw człowieka w organizacjach.

W tegorocznej publikacji zwrócono szczególną uwagę na tematy związane z włączaniem osób z niepełnosprawnościami, ze zrównoważonym rozwojem, otwarciem na różnorodność, zmniejszaniem nierówności i wspieraniem mniejszości.

Sylwia Daniłowska, wiceprezeska Fundacji Aktywizacja w raporcie odpowiada na pytanie – Czy jest miejsce na niepełnosprawność w różnorodności w Polsce?

– Niestety, choć połowa polskich przedsiębiorstw zna pojęcie zarządzania różnorodnością, to tylko 3% firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii w tym zakresie. Niewielkie zainteresowanie opracowywaniem strategicznych dokumentów w tym obszarze zazwyczaj koreluje z brakiem konkretnych, komplementarnych rozwiązań lub wybiórczym podejściem do grup, których to zagadnienie dotyczy.” (…) Przedstawione dane potwierdzają potrzebę pilnego przyjęcia zmian w prowadzonych politykach – zarówno na poziomie pojedynczych pracodawców, jak i całego systemu. A tych nie uda się wprowadzić bez radykalnej zmiany myślenia o swojej roli w budowaniu inkluzywnego rynku pracy (…). (całość wypowiedzi dostępna na s. 76)

Jak podkreśla Sylwia Daniłowska – rozpoczęcie procesu realnej ewolucji – można zacząć, metodą kuli śnieżnej, nawet od najdrobniejszych zmian w sposobie działania, które będą pierwszym, ale mocnym sygnałem dla osób z niepełnosprawnościami, że są w danym miejscu pracy nie tyle widziane, co dostrzegane.

W raporcie zostały również wykorzystane dane z badań FA, które dotyczyły m.in. gotowości podjęcia pracy osób z niepełnosprawnościami, a także postaw pracodawców wobec zatrudniania OzN.

👉 Polecamy zapoznanie się z całym raportem Raport-Biznesi-i-Prawa-Czlowieka-UNGC-2023.pdf

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami