Fundacja Aktywizacja partnerem Urzędu m.st. Warszawy w projekcie „Equal chances – equal work”

Fundacja Aktywizacja została partnerem projektu „Equal chances – equal work” (“Równe szanse – równa praca”) realizowanego przez Urząd m. st. Warszawy. Jego celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie m. st. Warszawy, tworzenie lepszych warunków pracy dla tej grupy oraz wyposażenie pracowników Urzędu w kompetencje niezbędne we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Nasza Fundacja jest bezpośrednio zaangażowana w realizację działań na każdym etapie projektu. Odpowiada za przygotowanie głównych produktów – przeprowadzenie diagnozy i badań focusowych, opracowanie programów szkoleń, prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu, opracowanie podręcznika.

Projekt „Equal chances – equal work” jest współfinansowany z Funduszy Norweskich w ramach programu „Social Dialogue – Decent Work”. Projekt zakłada współpracę z miastem partnerskim – Oslo.

W projekcie przewidziano następujące działania:

  • przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego i fokusowego wśród pracowników i pracowniczek Urzędu, w celu poznania ich opinii na temat środowiska pracy i szans na stworzenie w nim warunków odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami;
  • szkolenia e-learningowe dla pracowników i pracowniczek Urzędu z zakresu budowania kultury organizacyjnej, sprzyjającej zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami;
  • audyty stanowisk pracy których celem będzie poznanie możliwości dostosowania ich do potrzeb osób z rożnymi niepełnosprawnościami;
  • Szkoleń stacjonarnych dla pracowników i pracowniczek Urzędu, z obszaru rekrutacji i tworzenia przyjaznego środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie konferencje – rozpoczynająca i podsumowująca, , powstaną materiały promujące projekt, a także podręcznik, w którym zostaną opisane wybrane zagadnienia i rozwiązania dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

O wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

 

Linki do stron internetowych z wynikami i opisem oddziaływania poprzednio udzielanego wsparcia ze strony Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy norweskich i Funduszy EOG (data.eegrants.org, www.eeagrants.org).

Logotypy do pobrania:

(jpg) Norway grants

(jpg) Pozostałe

 

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami