„Wykorzystanie nowych technologii w procesie poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami”

W ramach Grantu beneficjenci:

  • spotkają się z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia wnikliwego wywiadu oraz stworzenia profesjonalnego i zindywidualizowanego CV w kreatorze CV
  • wezmą udział w webinarium pt. „Nowoczesne technologie jako wsparcie procesu szukania pracy”, na którym omówione oraz zaprezentowane zostaną m.in. tworzenie dokumentów aplikacyjnych, formy poszukiwania pracy w Internecie
  • wezmą udział w szkoleniu z zagadnień komputerowych nowinek, m.in. tematycznych aplikacji dostępnych na smartfonach, narzędzi graficznych pomocnych w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, nowych technologii stosowanych w biznesie.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami nieaktywne zawodowo!